2 lutego 2023

speedbodytec.pl

Zmiany zaczynają się od siebie

Czy wszyscy mają AC?

Obowiązek wykupienia polisy ubezpieczeniowej OC, niezależnie od tego czy pojazd porusza się po drogach, czy też stoi od dawna nieużywany w garażu, nakłada na każdego właściciela polskie prawo. Za brak ubezpieczenia grożą dość wysokie kary, więc kierowcy starają się o tym pamiętać i co roku podpisują umowę z ubezpieczycielem.

Obowiązkowe wykupienie polisy chroni każdego sprawcę wypadku bądź kolizji przed ewentualnymi skutkami finansowymi. Zatem ani sprawca nie musi się martwić o to, że będzie zobligowany do wypłacenia odszkodowania, ani osoba poszkodowana, o to że nie odzyska pieniędzy za poniesione straty.

A jak jest w przypadku AC? Czy wszyscy muszą wykupić tego typu polisę ubezpieczeniową? Polisa AC gwarantuje ochronę przed wyrządzonymi szkodami, a więc zapewnia pokrycie kosztów ewentualnych napraw naszego pojazdu, gdy dojdzie nie tylko do kolizji czy wypadku, ale także w sytuacjach, takich jak: zniszczenia spowodowane oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Co więcej, zabezpiecza także auto przed kradzieżą, co dla wielu osób jest najważniejszym kryterium przy podejmowaniu decyzji.

Ubezpieczenie autocasco jest dobrowolne, co oznacza, ze nie ma obowiązku wykupienia autocasco i nie ma także o tym mowy w polskim prawie. Każdy posiadacz pojazdu sam może zadecydować, nie tylko o wyborze ubezpieczyciela, ale może dokonać wyboru, czy w ogóle chce zawrzeć z towarzystwem ubezpieczeniowym taką umowę.

Nie wszyscy kierowcy się na to decydują, jednakże ubezpieczyciele zachęcają, że warto, ponieważ w niektórych sytuacjach może okazać się bardzo przydatne..