2 lutego 2023

speedbodytec.pl

Zmiany zaczynają się od siebie

Kogo chroni ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest rzadko wykupywanym ubezpieczeniem przez kierowców. Wiele osób wychodzi z założenia, że skoro w Polsce jest obowiązek wykupienia polisy OC oraz każdy posiada ubezpieczenie zdrowotne, to NNW na nic się nie przyda.

Jest to błędne myślenie. Ubezpieczenie NNW gwarantuje znacznie szerszy zakres ochrony na wypadek nieszczęśliwych wypadków w ruchu drogowym.

Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie to chroni przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Oznacza to, że w razie wypadku lub kolizji drogowej można liczyć na odszkodowanie za poniesiony uszczerbek na zdrowiu, leczenie oraz rehabilitację.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, kogo tak naprawdę chroni NNW – kierowcę, pasażerów, czy może tylko właściciela pojazdu? Zatem postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Otóż gwarantuje ono ochronę wszystkim osobom, które poruszały się pojazdem z wykupioną polisą NNW.

Zatem zarówno kierowcy, jak i pasażerom zostanie wypłacone odszkodowanie. Co więcej, ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone, nie tylko podczas jazdy, ale również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, załadunku oraz rozładunku, tankowania czy postoju na trasie.

Jednakże trzeba wiedzieć, że są przypadki, kiedy kierowca oraz pasażerowie nie uzyskają wsparcia finansowego od ubezpieczyciela, mimo wykupionej polisy. Stanie się tak, gdy kierujący był pod wpływem alkoholu bądź narkotyków, nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu, bądź spowodował szkodę umyślnie.

.