30 marca 2023

speedbodytec.pl

Zmiany zaczynają się od siebie

Narciarz letni

Narciarstwo wodne jest jednym z niewielu sportów wodnych, który wymaga profesjonalnego przygotowania zarówno od zawodnika, jak i od osoby, która go holuje. Prawnie wymaga się, by kierujący motorówką posiadał patent sternika oraz tak zwaną licencję na holowanie narciarza wodnego i statków powietrznych.

Sport ten zazwyczaj uprawia się na jeziorach, rzadziej na rzekach. Ważne, by woda nie była zbyt wzburzona.

Narciarstwo wodne polega na utrzymywaniu równowagi, podążając na nartach za motorówką po powierzchni wody. W profesjonalnych zawodach wyróżnia się trzy konkurencje: skoki, slalom i jazda figurowa.

Jak nietrudno się domyślić, w każdej z tych konkurencji sędziowie przyznają punktację inaczej. W przypadku slalomu, linka łącząca holownik z narciarzem, jest stopniowo skracana, utrudniając tym samym sterowanie nartami.

Jazda figurowa to oczywiście wykonywanie ewolucji w trakcie jazdy, z prędkością wybraną przez zawodnika. Najmniej bezpieczne są skoki.

Wykonuje się je przy wykorzystaniu skoczni. Istnieje możliwość uprawiania narciarstwa wodnego na jednej, dużo szerszej narcie.