5 grudnia 2020

speedbodytec.pl

Zmiany zaczynają się od siebie

Nowy samochód a ubezpieczenie OC

Zakup samochodu wiąże się z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Każdy właściciel pojazdu jest zobowiązany do wykupienia tego typu polisy, która zabezpieczy kierowcę pojazdu przed finansowymi skutkami, w przypadku spowodowania wypadku bądź kolizji. Zatem wszyscy właściciele pojazdów muszą wykupić ubezpieczenie OC. W przypadku nowego auta kupowanego z samochodu salonowego wystarczy wybrać ubezpieczyciela i wykupić polisę, która najlepiej nam odpowiada. Nieco inaczej jest przy zakupie samochodu używanego, który już wcześniej był objęty polisą OC. W takiej sytuacji jest kilka wariantów. Jak już wcześniej zostało wspomniane auto używane nabywane jest wraz z ubezpieczeniem.

Zgodnie z ustawą nabywca przejmuje obowiązki i prawa, które są przedstawione w umowie OC. Jeśli odpowiadają nam warunki ubezpieczenia, wystarczy zgłosić ubezpieczycielowi zmianę właściciela pojazdu i kontynuować polisę. Warto także sprawdzić, czy wcześniejszy właściciel uregulował dotychczasowe płatności, ponieważ to my będziemy ścigani za brak opłaty ze względu na to, że ubezpieczenie przeszło na nas automatycznie. Jednakże nie ma takiego obowiązku. W każdym momencie po zakupie pojazdu można udać się do dowolnie wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego i podpisać nową umowę, która będzie podstawą do wypowiedzenia umowy OC zawartej przez poprzedniego właściciela. Rezygnację można złożyć mailowo bądź osobiście w placówce firmy ubezpieczeniowej. Należy jednak zwrócić uwagę, aby między zawarciem umowy i dniem rezygnacji nie było przerwy.

.