7 grudnia 2023

speedbodytec.pl

Zmiany zaczynają się od siebie

Osoby poszkodowane a ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje pomoc osobom poszkodowanym w wypadku bądź kolizji drogowej i jest to ubezpieczenie dobrowolne. Oznacza to, że kierowcy nie są zobligowani do wykupienia tej polisy, a więc nie wszyscy ją posiadają.

Jakiego rodzaju pomoc zapewnia osobom poszkodowanym NNW oraz w jakich sytuacjach? NNW zabezpiecza przed szkodami wyrządzonymi nie tylko podczas poruszania się samochodu po drodze, ale również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, rozładunku i załadunku, postoju czy tankowania paliwa. Nigdy nie wiadomo, co się może przydarzyć – potrącenie przy wyładowywaniu bagażu, przytrzaśnięcie palca drzwiami czy przewrócenie w trakcie wysiadania.

Co ważne, NNW obejmuje ochroną nie tylko kierowcę, ale wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe, pod warunkiem, że ich liczba jest zgodna z podaną w dowodzie rejestracyjnym. Osoby poszkodowane w wypadku na podstawie ubezpieczenia NNW mogą liczyć na pokrycie kosztów leczenia, pobytu w szpital oraz odszkodowanie.

Ponadto mogą otrzymać pieniądze także na rehabilitację oraz sprzęt ortopedyczny, który pomoże im wrócić do zdrowia. Co więcej, w przypadku śmierci którejś z osób, odszkodowanie otrzyma rodzina osoby zmarłej oraz zostaną pokryte koszty transportu zwłok.

Warto również wiedzieć, że zwrot kosztów należy się osobie poszkodowanej niezależnie od tego, czy do uszkodzenia ciała i utraty zdrowia doszło z udziałem osób trzecich bądź bez nich. Poza tym trzeba wiedzieć, że osoba poszkodowana otrzyma rekompensatę finansową na podstawie ubezpieczenia NNW, niezależnie od tego, czy wykupione są inne polisy.

.