19 czerwca 2024

speedbodytec.pl

Zmiany zaczynają się od siebie

Przerwa w zapłacie OC

Obowiązek wykupienia ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej każdemu właścicielowi pojazdu narzuca polskie prawo. Oznacza to, że za brak polisy OC grożą poważne sankcje. Niestety, ale w takiej sytuacji trzeba się przygotować na gigantycznie wysoki mandat. Trzeba również wiedzieć, że przerwa w zapłacie OC również może nas słono kosztować. Zdarzają się przypadki, że OC nie jest opłacane przez długi czas i wtedy może się okazać, że umowa ubezpieczenia nie została zawarta automatycznie.

Czasem przerwa w zapłacie OC wynika z jeszcze innych sytuacji losowych. Oczywiście, nie będzie trudnością podpisanie nowej umowy ubezpieczenia i wykupienie nowej polisy po jakimś czasie. Jednakże sporo problemów może przysporzyć okres, w którym nie było wykupione OC. Otóż grożą za to bardzo wysokie kary, których trudno uniknąć. Wiele osób szuka rozwiązania tej sytuacji.

Niestety, ale nie ma możliwości zawarcia ubezpieczenia z datą wstecz i uregulowania należności za okres przerwy. Ponadto warto mieć na uwadze, że nie tylko podczas kontroli policyjnej możemy za to uzyskać mandat. Otóż wezwanie do zapłaty kary pieniężnej może przyjść pocztą. Zajmuje się tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który monitoruje przy pomocy specjalnego systemu wykupione polisy i automatycznie wykrywa przerwy w zapłacie OC. Zatem należy terminowo opłacać składki i dbać, aby wykupiona polisa ubezpieczeniowa OC była ważna.

Zapobiegnie to powstawaniu przerw w zapłacie OC i pozwoli uniknąć ewentualnej kary..