25 stycznia 2022

speedbodytec.pl

Zmiany zaczynają się od siebie

Światowe wydobycie surowców

W 2010 roku wydobycie węgla kamiennego wyniosło ponad 6 miliardów ton, a wartość ta wciąż wzrasta. Natomiast największe wydobycie węgla kamiennego ma miejsce w Chinach, które mają 59% udziału w całkowitym wydobyciu tego surowca.

Stopniowo przestaje się wydobywać węgiel kamienny w wielu krajach Europy Zachodniej. W Polsce jest to jednak nadal jeden z podstawowych surowców energetycznych.

Corocznie wydobywa się za to dużo mniej węgla brunatnego. W 2011 roku było to około miliarda ton, a największe wydobycie tego surowca miało miejsce w Niemczech (około jednej piątej całkowitego światowego wydobycia).

Polska także jest w czołówce światowych liderów, jeżeli chodzi o wydobycie węgla brunatnego. Jednym z bardziej cenionych obecnie surowców jest ropa naftowa, której światowe wydobycie w 2011 roku wyniosło ponad 3,5 miliarda ton.

Współcześnie najwięcej ropy naftowej wydobywa Rosja (13,4% światowego wydobycia), Arabia Saudyjska (11,5%), Stany Zjednoczone (7,5%), Iran (5,8%), Chiny (5,3%) oraz Wenezuela (4,2%).