7 grudnia 2022

speedbodytec.pl

Zmiany zaczynają się od siebie

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Towarzystwa ubezpieczeniowe kierują do klientów korporacyjnych oferty ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Ma to na celu zabezpieczenie mienia przedsiębiorcy. W budynku firmy zazwyczaj znajduje się wiele cennych urządzeń – od komputerów po specjalistyczne maszyny pozwalające na wykonywanie pracy. Z tego powodu warto zdecydować się na tego typu ubezpieczenie, aby w razie nieprzewidzianej sytuacji móc otrzymać odszkodowanie. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych chroni przed skutkami szkód wyrządzonych na mieniu przedsiębiorcy. Oznacza to, że właściciel firmy z tytułu wykupionej polisy będzie mógł ubiegać się o rekompensatę pieniężną za poniesione straty bądź pokrycie kosztów ich naprawy.

Większość ubezpieczycieli zapewnia ochronę i zwrot kosztów również za straty powstałe przy akcji ratunkowej. Co więcej, często również wykupione ubezpieczenie zagwarantuje środki na usunięcie szkód – uprzątniecie terenu, wywóz odpadów i ich utylizację. Jednakże warto dokładnie czytać umowy, aby uniknąć niemiłej niespodzianki i dokładnie wiedzieć, co jest objęte ochroną. Zazwyczaj podstawowy wariant tego typu ubezpieczenia obejmuje takie ryzyka jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek samolotu. Jednakże przedsiębiorcy mają możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o skutki takich zdarzeń jak na przykład huragan, burza, powódź, grad, lawina, śnieżyca, trzęsienie ziemi, zawalenie budynku czy upadek drzewa. Są to zdarzenia losowe, na które niestety nie mamy żadnego wpływu.

.