Odszkodowanie za kradzież bagażu

Kradzież bagażu na wakacjach to nic przyjemnego. Zdarzają się przypadki, że bagaż znika jeszcze na lotnisku czy podczas podróżowania środkami transportu miejskiego.

Wtedy zaczyna się poważny problem, ponieważ zazwyczaj tam znajdują się wszystkie dokumenty, pieniądze przeznaczone na wyjazd oraz ubrania i cenne przedmioty, takie jak aparat fotograficzny czy laptop.Wiele osób wyjeżdżających na wakacje decyduje się na wykupienie ubezpieczenia turystycznego, które ma zagwarantować ochronę w przypadku kradzieży bagażu.

Trzeba wiedzieć, że o odszkodowanie za skradzioną walizkę czy torbę podróżną można ubiegać się tylko w przypadku, gdy dojdzie do ich utraty nie z naszej winy. Oznacza to, że pozostawienie bagażu bez opieki i oddalenie się od niego bądź nieodpowiednie zabezpieczenie może zostać potraktowane jako nasze niedbalstwo i ubezpieczyciel zostanie wyłączony z odpowiedzialności.

Poza tym należy pamiętać, że przy podpisywaniu umowy z ubezpieczycielem należy określić wartość bagażu. Zatem należy dokładnie przemyśleć, co będzie przewożone w torbie i oszacować kwotę odszkodowania.

Należy również zwrócić uwagę na jaką wartość ubezpiecza się bagaż – rzeczywistą czy odtworzeniową, ponieważ będzie miało to znaczenie przy wypłacaniu odszkodowania. Poza tym, gdy już wykupimy ubezpieczenie i dojdzie do kradzieży bagażu na wakacjach, należy natychmiast skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym i zgłosić szkodę, aby mogły rozpocząć się procedury likwidacji szkód.

.