30 marca 2023

speedbodytec.pl

Zmiany zaczynają się od siebie

Przemysł

Corocznie wydobywa się aż 30 ton diamentów. Jedynie niespełna 20% z nich ma szansę stać się brylantami. Reszta z niewykorzystanych...