7 grudnia 2023

speedbodytec.pl

Zmiany zaczynają się od siebie

Najwięksi światowi producenci surowców

Aż 32% światowego wydobycia rud żelaza należy do Chin. Tuż za nimi jest Australia (22%), Brazylia (17%) i Indie (10%). Dalsze miejsca należą do USA i Peru (ok. 8%). Najwięksi producenci rud cynku to ponownie Chiny (ok.

30% całkowitego wydobycia światowego) oraz Peru i Australia (ok. 12%). Chiny zajmują także pozycję lidera jeżeli chodzi o wydobycie ołowiu – od nich pochodzi aż 40% surowca. Następne pozycje zajmują natomiast Australia (15%) i USA (prawie 10%). Australia jest na pierwszym miejscu jeżeli chodzi o wydobycie boksytów i dostarcza aż 27% tego surowca.

Tuż za nią są Chiny (17%), Indonezja (14%) oraz Brazylia (12%). Największym światowym producentem rud srebra jest natomiast Meksyk (18% światowego wydobycia), Peru (14,5%) i Australia (7,5%). jeżeli chodzi o złoto to przodują Chiny (13,5% wydobycia światowego), Australia (10%), USA (9%), Rosja (7,5%), RPA (7%) i Peru (6%). Liderem w wydobyciu soli kamiennej po raz kolejny są Chiny, które dostarczają jedną czwartą całkowitego światowego wydobycia. Tuż za nimi plasują się Stany Zjednoczone (15,7%).