30 marca 2023

speedbodytec.pl

Zmiany zaczynają się od siebie

Wydobycie diamentów

Corocznie wydobywa się aż 30 ton diamentów. Jedynie niespełna 20% z nich ma szansę stać się brylantami. Reszta z niewykorzystanych w jubilerstwie kamieni trafia do celów przemysłowych. Jak jednak wygląda proces wydobycia diamentów? Diament jest jedną z odmian węgla i powstaje w lawie wulkanicznej. Zatem jednym z podstawowych źródeł wydobycia diamentów są wygasłe wulkany. Innym źródłem tego kamienia są koryta rzek, tych nawodnionych jak również wyschniętych.

Trzecim rozpowszechnionym miejscem występowania diamentów są piaszczyste wybrzeża. Jest kilka metod odnajdywania diamentów. W wygasłych wulkanach wydobywa się je za pomocą kopania, łamania lub odstrzału. W następstwie otrzymuje się rudę, którą trzeba rozmielić i przepłukać. Natomiast diamenty z koryt rzek i żwiry wydobywa się poprzez płukanie. W przypadku płukania wykorzystuje się właściwość diamentów do lepkości do różnych tłuszczów.

Płukanie wykonuje się zatem za pomocą natłuszczonego sita – piasek i kamienie spływają z woda, a diamenty przyklejają się di siatki.