5 czerwca 2023

speedbodytec.pl

Zmiany zaczynają się od siebie

Węgiel kamienny – gdzie jest wydobywany?

Węgiel kamienny jest jednym z najczęściej wydobywanych i najpopularniejszych surowców energetycznych. Jego wydobycie na masową skalę miało miejsce na początku pierwszej rewolucji przemysłowej w XIX wieku. Obecnie jest wykorzystywany jako paliwo w elektrowniach cieplnych, do produkcji koksu niezbędnego w hutnictwie stali oraz w przemyśle chemicznym. W XX wieku jego wydobycie zaczęło spadać w miarę tego, jak węgiel kamienny zaczął być zastępowany w przemyśle chemicznym i energetyce przez ropę naftową i gaz ziemny.

Węgiel kamienny przede wszystkim wydobywany jest w Europie w zagłębiach Yorkshire, Northumberland w Wielkiej Brytanii, w zagłębiu Ruhry i Saary w Niemczech, w Zagłębiu Północnym we Francji, w Zagłębiu Górnośląskim w Polsce, Zagłębiu Donieckim na granicy Ukrainy i Rosji oraz w Zagłębiu Peczorskim w Rosji. Na pozostałych kontynentach węgiel kamienny wydobywa się m.in. w zagłębiach Datong, Kailuan, Fushun i Fuxin w Chinach, zagłębiu Karagandzkim i Ekibastuskim w Kazachstanie, w zagłębiu Apallaskim oraz na Wyżynach Kolorado w Ameryce Północnej.