7 grudnia 2022

speedbodytec.pl

Zmiany zaczynają się od siebie

Rola Zakładów Odzieżowych Bytom w polskim przemyśle odzieżowym

Zakłady Odzieżowe Bytom mocno wpłynęły na rozwój przemysłu na terenie Śląska. Dziś Bytom to znana marka produkująca klasyczną odzież męską: spodnie, koszule, garnitury. Historia zakładu sięga roku 1945, kiedy przejęto ruiny po niemieckiej szwalni, gdzie szyto odzież ochronną. W momencie rozpoczynania działalności w zakładzie pracowało 110 osób. Prawie 10 lat później wprowadzono system dwuzmianowy i stworzono miejsca pracy dla 1400 osób z Bytomia i okolic. Szyta odzież trafiała nie tylko na polski rynek, ale również eksportowano ją do zagranicznych krajów, m.

in. ZSRR. W kronikach zakładowych można przeczytać, że w roku 1975 na eksport wysyłano 800 tysięcy egzemplarzy ubrań, co jest wręcz niewyobrażalne, jak na tamte czasy. Od wielu lat Zakłady Odzieżowe Bytom współpracują ze szkołami przygotowującymi do podjęcia pracy w przemyśle odzieżowym. Pod koniec lat 70-tych XX wieku powstała nawet szkoła przyzakładowa, która kształciła około 700 uczniów rocznie. Dziś odzież pod marką Bytom produkowana jest w 5 zakładach produkcyjnych, a przychody sięgają rocznie około 70 milionów złotych.