3 lipca 2022

speedbodytec.pl

Zmiany zaczynają się od siebie

Wyzysk pracowników w przemyśle odzieżowym

Coraz więcej organizacji zwraca uwagę konsumentów na świadome kupowanie odzieży. Od dawna wiadomo, że nawet najbardziej znane marki, takie jak H&M, Zara, Tommy Hilfliger szyją swoje kolekcje w fabrykach w Azji. Niestety, ale w tamtejszych fabrykach mocno praktykowany jest wyzysk pracowników i niskie płace.

Oczywiście, warto wiedzieć, że problem niskich wynagrodzeń dotyczy również krajów Europy Wschodniej. Pracownicy w krajach azjatyckich nierzadko są zmuszani do pracy. Co więcej, pracodawcy nie przestrzegają maksymalnych czasów pracy i nakazują pracę po kilkanaście godzin dziennie, nawet w soboty.

Jest to wyzysk, ponieważ osoby zatrudnione otrzymują bardzo niskie stawki, często sporo niższe niż przewidywana płaca minimalna w danym kraju. Nawet praca po godzinach nie gwarantuje dobrej pensji. Co więcej, często praktyką wśród pracodawców jest niewypłacanie pieniędzy lub opóźnianie wypłat.

Zdarza się, że wynagrodzenie wypłacane jest zaledwie kilka razy w roku, a na bieżąco wypłaca się takie sumy, aby umożliwiały dzienne przeżycie. Płace, w zależności od kraju, wynoszą od kilkudziesięciu euro w krajach azjatyckich do dwustu lub trzystu w państwach europejskich.